Робота з молодими вчителями

Засідання методичного об'єднання молодих 
вчителів у Маловисківській ЗШ №3

Обмін досвідом, технологіями та прийомами викладання математики з молодими вчителями

Тема уроку: «Середня лінія трапеції»
Мета уроку.
-                      Сформувати в  учнів поняття середньої лінії трапеції, довести теорему про середню лінію трапеції різними способами; закріпити набуті знання при розв’язуванні задач; формувати інформаційну компетентність.
-                      Розвивати самостійне, творче, логічне мислення, навички самоконтролю і взаємоконтролю, самооцінювання.
-                    Виховувати уміння співпрацювати в колективі та самореалізуватися в парі, аргументовано висловлювати свої міркування.

 Обладнання:  карточки оцінювання, шаблони трапецій, модель задачі, презентація «Дельтоїд», підручник  Г.П.Бевз, В.Г.Бевз  «Геометрія», 8 клас.

Хід уроку

І Організаційний момент (2 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Фронтальна
Об'єднання учнів у три однорівневі  групи. Поради учням щодо складу  груп.
Кожному учневі учитель роздав таблицю оцінювання:
Повторення
( 1 бал)
Задачі д/з
(3 бали)

Задачі на закріплення

Всього

Самостійне визначення
групи.
Кожен учень підписує таблицю оцінювання.

ІІ Формулювання мети і завдань уроку (3 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Фронтальна
Формулює мету, завдання уроку, записує на дошці тему уроку.
Записують в зошитах тему уроку.ІІІ. Актуалізація опорних знань (5 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Фронтальна
Контролює правильність відповідей.
Нагадує учням виставити бали в таблицю оцінювання
Кожна правильна відповідь 1 бал.
Метод: мозковий штурм.
№1. Як називаються відрізки проведені в фігурах?
№2. Обчислити довжину відрізків?
 


 
ІV. Перевірка домашнього завдання (5 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Індивідуальна
Перевірка правильності виконання завдання на дошці.
Учитель нагадує виставити бали
№1. В трапеції АВСД з основами ВС=а, АД=в через середини бічних сторін проведений відрізок MN. Знайти довжину відрізка MN. (ІІІ рівень)

№242. Чи можна розрізати довільну трапецію на два чотирикутники, з яких можна скласти паралелограм?
Демонстрація картонної моделі. (ІІ рівень)

V. Пояснення нового матеріалу (10 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів

Фронтальна
Робота в парах


Групова


Формулює означення  середньої лінії трапеції. Формулює твердження теореми.
Повертає учнів до проблемної задачі.
Для доведення теореми використовує шаблон з картону.

За властивістю паралелограма  протилежні сторони рівні: х+х = а + в, 2х = а + в,
х = (а + в)/2. За означенням паралелограма протилежні сторони паралельні. Т.Д.


 Акцентує увагу учнів на записах розв язків в зошитах. Пари обмінюються шаблонами.

З учнями ІІ і ІІІ рівня учитель доводить теорему іншим способом за допомогою розв̕ язаної домашньої задачі.


 АВС: МК- серед. лінія, МК=а/2.
 АСД: КN- серед.лінія,  КN=в/2.
МN= МК + КN,  МN= а/2+в/2 =
(а+в)/2 .                            Т.Д.

Учитель звертає увагу на ще один спосіб, який є в підручнику. Пропонує дома самостійно прочитати.
Розв̕язують проблемну задачу. Ставлять в таблицю оцінювання по 1 балу.
 
.


.
Учні І рівня розв’язують задачу: обчислити середню лінію трапеції, вимірюючи основи трапеції.

VІ. Розв̕ язування задач (15 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Індивідуальна


Індивідуальна

Індивідуальна
Надає індивідуальні консультації.
Стимулює учнів до роботи.
Учитель перевіряє з учнями І рівня відповіді до задач.
Нагадує учням поставити бали в таблицю оцінювання. За кожну задачу 1 бал.
Пропонує учням ІІ і ІІІ рівня розв’язати задачі на дошці (4 і 5 бал.)

Коригує запис міркувань учнів на дошці.

Учитель говорить про ще один вид чотирикутника  - дельтоїд.
Учні розв’язують задачі в зошитах.
ІІ рівень №234,
ІІІ рівень №236

Учні І рівня ставлять бали.


Учні ІІ і ІІІ рівня ставлять бали.

Учень представляє презентацію «Дельтоїд». Додаток 1

VІІ. Домашнє завдання (2 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Фронтальна
Опрацюйте §5.
Виконайте завдання І рівня:№219, №222(а).
Завдання ІІ рівня: + №226.
Завдання ІІІ рівня: + №239.
Знайомить учнів з вимогами щодо оформлення домашнього завдання. Стимулює учнів до запису домашнього завдання в щоденники. Відповідає на запитання учнів.
Записують завдання у щоденники. Задають запитання вчителю щодо виконання домашнього завдання.

VІІІ. Підсумок уроку. Рефлексія.  (3 хв.)
Форма організації
Діяльність учителя
Діяльність учнів
ІндивідуальнаФронтальна
Нагадує учням виставити отримані бали в таблицю оцінювання і порахувати загальний бал. Акцентує увагу на позитивних моментах , відмічає активних учнів.
Проводить бесіду по інтерактивній технології «Незакінчені речення»:
- На сьогоднішньому уроці я дізнався…
- На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям для мене було…
- На початку уроку я поставив перед собою мету. Ось як я її досягнув…
- Сьогодні на уроці мені сподобалось
Учні підводять підсумки в листках оцінювання, віддають їх учителю.
Озвучують власні міркування. Самооцінка своєї роботи на уроці.


Додаток 1
Презентація «Дельтоїд»
Д Е Л Ь Т О Ї Д
Д Е Л Ь Т О П Л А Н
ОПУКЛИЙ І НЕОПУКЛИЙ ДЕЛЬТОЇД

ПОВІТРЯНИЙ ЗМІЙ


ТРЕНАЖЕР «ДЕЛЬТОЇД»1.   Немає коментарів:

Дописати коментар